Domov Správa pohľadávok Odkúpenie pohľadávok Mimosúdne vymáhanie Súdne vymáhanie Dražby O nás Kontakt
logo

Aukčný a insolvenčný dom Zámocká

Najlepšia adresa pre Vaše pohľadávky

Mimosúdne vymáhanie pohľadávokMimosúdne vymáhanie

Mimosúdne vymáhanie pohľadávok zahŕňa správu pohľadávok pred podaním návrhu na začatie súdneho konania. Zásadným prvkom mimosúdneho vymáhania je nadviazanie kontaktu s dlžníkom, prípadne iniciovanie osobného kontaktu, ktorého zámerom je zvyšovať tlak na úhradu dlžnej čiastky.

V procese iniciácie spolupráce s klientom je uzatvorenie mandátnej zmluvy a podpísanie plnej moci pre zastupovanie. Následne naša spoločnosť vykoná právne posúdenie pohľadávok.

Výhody spolupráce

Dlžník klienta je bezodkladne oboznámený o prevzatí vymáhania pohľadávky našou spoločnosťou a vyzvaný na úhradu dlhu. S každým typom dlžníka je komunikované individuálne, pričom sa stanovuje spôsob a forma splatenia dlhu.

Klient je vždy informovaný o stave, v akom sa vymáhanie jeho pohľadávky nachádza, a to v pravidelný reportoch.

Klient žiadne poplatky ani preddavky vopred neplatí.

Výhodné riešenie

Za poskytnuté služby spojené s mimosúdnym vymáhaním pohľadávky si naša spoločnosť účtuje odmenu až po uhradení dlžnej pohľadávky alebo jej časti dlžníkom.

Odmena našej spoločnosti je predmetom obchodných rokovaní s klientom a je vždy určená individuálne podľa typu pohľadávky a podľa typov dlžníkov.

Sme tu pre Vás

Aukčný a insolvenčný dom Zámocká vykonáva mimosúdne vymáhanie pohľadávok od subjektov z verejného sektora ako aj od subjektov zo súkromného sektora.

Naša spoločnosť disponuje rozsiahlym materiálnym a personálnym substrátom, call centrom, dlhoročnými skúsenosťami, ako aj vykonávateľmi po celom území Slovenskej republiky, čím vie zabezpečiť bezproblémovú efektívnu realizáciu aj väčších balíkov pohľadávok.

V prípade vypracovania nezáväznej ponuky nás neváhajte kontaktovať:
email: office@adzamocka.sk
tel.: 0917 207 985

Naše službySpráva pohľadávok

Preneste na nás všetky starosti s riešením Vašich pohľadávok

Odkúpenie pohľadávok

Zlepšite svoj cashflow a ušetrite čas predajom Vašich pohľadávok

Mimosúdne vymáhanie

Využite naše skúsenosti s mimosúdnym vymáhaním pohľadávok

Súdne vymáhanie

Poskytujeme kompletný servis v procese súdneho vymáhania Vašich pohľadávok

Dražby

Vykonávame dobrovoľné dražby pre banky, neb. spoločnosti, správcov domov a konk. podstát

Aukčný a insolvenčný dom Zámocká

logo aukčný a insolvenčný dom Zámocká

Aukčný dom Zámocká, s.r.o.
Zámocká 30,
811 01 Bratislava

IČO: 35 689 889
DIČ: 2020812915
č. účtu: 4040090838/3100

tel: 0917 207 985
email: office@adzamocka.sk

zal. 1996 (C) adzamocka.sk