Domov Správa pohľadávok Odkúpenie pohľadávok Mimosúdne vymáhanie Súdne vymáhanie Dražby O nás Kontakt
logo

Aukčný a insolvenčný dom Zámocká

Najlepšia adresa pre Vaše pohľadávky

Odkúpenie pohľadávokPredaj pohľadávok

Predajom – postúpením pohľadávky našej spoločnosti klient získava odplatu rovnajúcu sa dohodnutému percentu z nominálnej hodnoty pohľadávky. Týmto si klient optimalizuje cashflow a odbremeňuje sa od riešenia komplikovaných vzťahov s dlžníkmi ako i eliminuje svoju druhotnú platobnú neschopnosť. Predaj pohľadávok je pre klienta prínosom aj z hľadiska úspory času a energie, ktorú by musel vynaložiť v procese zdĺhavého vymáhania svojich pohľadávok.

Kompletný servis

Pri postúpení – odpredaji pohľadávok, nevznikajú klientovi žiadne ďalšie povinnosti a náklady. Na základe dlhoročnej obchodnej spolupráce s klientmi odkupujeme pohľadávky jednorazovo ako aj pravidelne, jednotlivo alebo súčasťou väčších balíkov. K postúpeniu - odpredaju pohľadávky dochádza na základe zmluvy o postúpení pohľadávky. V predmetnej zmluve je dohodnutá odplata pre klienta za postúpenie – odpredaj pohľadávky

Jednoduché riešenie

Súhlas dlžníka sa v prípade postúpenia pohľadávky nevyžaduje. Postačuje, ak pôvodný veriteľ oznámi postúpenie – odpredaj pohľadávky dlžníkovi.

Aukčný a insolvenčný dom Zámocká vykonáva odkup – postúpenie pohľadávok od subjektov z verejného sektora ako aj od subjektov zo súkromného sektora.

Sme tu pre Vás

Naša spoločnosť disponuje rozsiahlym materiálnym a personálnym substrátom, dlhoročnými skúsenosťami,call centrom ako aj vykonávateľmi po celom území Slovenskej republiky, čím vie zabezpečiť aj realizáciu väčších balíkov pohľadávok.

V prípade vypracovania nezáväznej ponuky nás neváhajte kontaktovať:
email: office@adzamocka.sk
tel.: 0917 207 985

Naše službySpráva pohľadávok

Preneste na nás všetky starosti s riešením Vašich pohľadávok

Odkúpenie pohľadávok

Zlepšite svoj cashflow a ušetrite čas predajom Vašich pohľadávok

Mimosúdne vymáhanie

Využite naše skúsenosti s mimosúdnym vymáhaním pohľadávok

Súdne vymáhanie

Poskytujeme kompletný servis v procese súdneho vymáhania Vašich pohľadávok

Dražby

Vykonávame dobrovoľné dražby pre banky, neb. spoločnosti, správcov domov a konk. podstát

Aukčný a insolvenčný dom Zámocká

logo aukčný a insolvenčný dom Zámocká

Aukčný dom Zámocká, s.r.o.
Zámocká 30,
811 01 Bratislava

IČO: 35 689 889
DIČ: 2020812915
č. účtu: 4040090838/3100

tel: 0917 207 985
email: office@adzamocka.sk

zal. 1996 (C) adzamocka.sk